Jak uczniowie LO MGM przygotowują się do egzaminu maturalnego?

Ułatwienia dostępu

25.03.2023

Jak uczniowie LO MGM przygotowują się do egzaminu maturalnego? 

Nowa formuła matury 2023. Jak przygotowują się uczniowie LO MGM? 

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w nowej formule. Uczniowie obawiają się tego, jak będzie wyglądać nowa matura 2023. Większość uczniów już rozpoczęła powtórki do egzaminów. Oczywiście do matury można uczyć się samemu, jednak nasi uczniowie z przyjemnością korzystają ze specjalnych kursów przygotowawczych, które oferuje LO MGM. 

Jak będzie wyglądała nowa matura 2023? 

Przede wszystkim zdający będą mieli więcej czasu na rozwiązanie zadań, ale z drugiej strony w arkuszu znajdzie się ich więcej. Po kilku latach pandemii wróci też obowiązkowy ustny egzamin z języka polskiego, ale już w nowej formule. 

W formule nowej matury 2023 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego – dotyczy to absolwentów szkół ponadpodstawowych (egzamin maturalny w formule 2023). Teraz absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

Choć na naukę języków obcych w polskich szkołach poświęca się wprawdzie dość dużo czasu, to często uczniowie przed egzaminami doszkalają się albo korzystają z korepetycji prywatnych szkół językowych. W LO MGM utworzyliśmy specjalne dodatkowe zajęcia z przedmiotów rozszerzonych, aby nasi uczniowie przygotowali się jak najlepiej do egzaminu maturalnego. 

Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego odbywa się w kameralnej kilkuosobowej grupie i skoncentrowany jest na jak najlepszym przygotowaniu młodzieży do egzaminu dojrzałości. Przeprowadzamy wewnętrzne, próbne egzaminy po to, by oswoić uczniów z egzaminem, a także, by wychwycić wszelkie błędy i niedoskonałości języka i je poprawić – zapewnia Wojciech Modzelewski, dyrektor LO MGM 

Na kursie uczniowie ćwiczą kluczowe umiejętności egzaminacyjne, otrzymują niezbędne materiały i informacje dotyczące wymagań, formy egzaminu, zasad punktacji zadań oraz strategii pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Uczniowie mogą podjąć taki kurs niemal z każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Celem jest osiągnięcie skuteczności i płynności nauki. Nasi wykwalifikowani korepetytorzy pomagają indywidualnie, jeśli uczestnik zgubi się w omawianym właśnie materiale. Nauczamy strategii egzaminacyjnych, dzięki którym uczniowie mogą zdobyć wyższy wynik i wyeliminować niepotrzebne błędy. Aby oswoić się z atmosferą prawdziwego egzaminu, przećwiczyć wyuczoną strategię i sprawdzić swoją wiedzę, przeprowadzamy 2 egzaminy próbne, które pozwolą im także oswoić się z atmosferą prawdziwej matury. Podczas zajęć pracujemy na aktualnych zadaniach zgodnych z wymogami Centralnej Komisji Edukacyjnej. 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano pokazowe arkusze egzaminacyjne w formule 2023 ze wszystkich przedmiotów, z których maturzyści mogą zdawać egzamin dojrzałości, czyli m.in. z języka polskiego, matematyki, chemii czy biologii. 

Arkusze pokazowe można znaleźć klikając w link: Arkusze pokazowe – Marzec 2022 – CKE 

Na stronie zamieszczono także Informatory – CKE W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. oraz informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.    

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023: 

4 maja – czwartek, język polski (poziom podstawowy) – godz. 9:00 

5 maja – piątek, język angielski (poziom podstawowy) – godz. 9:00, godz. 14:00 poziom podstawowy – , hiszpański, niemiecki.

8 maja – poniedziałek, matematyka (poziom podstawowy) – godz. 9:00 

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbędą się egzaminy ustne. 

Najczęściej czytanie