Kompetencje przyszłości - Liceum Ogólnokształcące MGM

Ułatwienia dostępu

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Nasze liceum przygotowuje uczniów nie tylko do zdania matury, ale również do przyszłych wyzwań zawodowych i życiowych.

Nasza szkoła kształci osoby ciekawe świata, poszukujące nowatorskich rozwiązań, odważne w zadawaniu pytań.

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia szybko rozwija się i wprowadza zmiany w różnych sferach życia, ważne jest, aby zdobyć kompetencje przyszłości. Są to umiejętności, które pozwalają na skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym i zmiennym świecie, a także na osiąganie sukcesu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości jest umiejętność uczenia się przez całe życie. Wraz z szybkim postępem technologii i zmieniającymi się potrzebami na rynku pracy, ciągłe doskonalenie się i rozwijanie swoich umiejętności staje się kluczowe. Osoby, które są otwarte na naukę i chętnie zdobywają nowe umiejętności, są bardziej elastyczne i lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania.

Poznaj kompetencje przyszłości, które rozwijamy w naszym liceum ogólnokształcącym.

1

Kreatywność i innowacyjność – umiejętność myślenia poza schematami, znajdowania nowych rozwiązań i tworzenia czegoś oryginalnego.

2

Komunikacja i współpraca – umiejętność efektywnego przekazywania informacji i nawiązywania relacji, a także pracy w grupie i rozwiązywania problemów w zespole.

3

Umiejętności cyfrowe – znajomość narzędzi informatycznych i umiejętność korzystania z nich w celu pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji.

4

Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów – umiejętność identyfikowania problemów, szukania rozwiązań oraz podejmowania decyzji.

5

Zdolność do uczenia się przez całe życie – umiejętność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków.

6

Języki obce – znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

7

Świadomość ekologiczna – umiejętność rozumienia zasad zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o środowisko naturalne.

8

Umiejętności miękkie – umiejętności interpersonalne, takie jak empatia, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, negocjacji czy budowania relacji.
Program Kompetencji Przyszłości

Kompetencje przyszłości realizujemy w naszym Liceum Ogólnokształcącym poprzez warsztaty, webinaria, kreatywne zajęcia, case study, spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, sportu, prawa, polityki i ekonomii.

Uczymy jak założyć i z powodzeniem prowadzić  własną firmę. Jak napisać CV, przygotować portfolio czy pracować i rozwijać własną markę osobistą. 

Pokazujemy jak działa dzisiejszy technologiczny świat i uczymy jak się w nim funkcjonować. 

Organizujemy zajęcia, podczas których uczniowie muszą działać w grupach i rozwiązywać problemy razem.

Uczymy kreatywności i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. 

Realizujemy projekty i programy  międzynarodowe.

Angielski w biznesie? Gwarantujemy, że zdobędziesz niezbędne kwalifikacje językowe na wymarzone stanowisko. My nie tracimy Twojego czasu. Nasz program nauczania oraz metody przekazywania wiedzy są zawsze skrojone na miarę pod Twoje indywidualne potrzeby.

Liceum jest partnerem The British Council a Nasi Uczniowie realizują program English Score, pod nadzorem uczelnianych lektorów.

Jeśli szukasz szkoły, w której będziesz mógł rozwijać się i zdobywać nowe doświadczenia, to zapraszamy do nas!

Nasze liceum przygotowuje przyszłych absolwentów do realizacji swoich marzeń po zakończeniu szkoły. Wspieramy ich zarówno w podjęciu działalności zawodowej, jak i wyborze i przygotowaniu się do studiów.

Uczniowie mogą liczyć na indywidualne podejście oraz wsparcie kadry nauczycielskiej, niezależnie od tego czy chodzi o przygotowanie do egzaminu, matury czy też ubiegania się o miejsce na liście studentów. Ponadto, uczniowie o ponadprzeciętnych umiejętnościach i wynikach w nauce mogą również liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium Ministra.

Współpracujemy z