Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego MGM 2024 - Zapisy!

Ułatwienia dostępu

Rekrutacja do Liceum MGM

1

Zdecydowałeś ! To świetnie!

2

Wypełnij krótki formularz poniżej a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na krótkie spotkanie rekrutacyjne. Chcesz porozmawiać i masz dodatkowe pytania ? Zadzwoń 22 30 05 306 lub napisz e-mail: sekretariat@mgm.edu.pl

3

Spotkanie jest miłą rozmową- nie musisz się przygotowywać, nie mamy testów i egzaminów wstępnych. Chcemy jedynie poznać Cię bliżej !

DOŁĄCZ DO NAS

Liceum ogólnokształcące nr 67 MGM prowadzi całoroczny nabór do swoich klas. Dyrektor liceum zaprasza kandydatów na spotkanie w siedzibie szkoły po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Bez egzaminów wstępnych– Dyrektor Liceum zaprasza na rozmowę wstępną, na której chcemy Cię bliżej poznać. Nie prowadzimy dodatkowych egzaminów, zadań, spotkań rekrutacyjnych.

Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna? 

Możesz, ale nie musisz się do niej przygotować. Jeżeli chcesz możesz przygotować odpowiedzi na takie pytania jak: moje mocne i słabe strony? Dlaczego wybrałeś(aś) nasze liceum? Jakie przedmioty najbardziej Cię interesują i dlaczego? Jakie są Twoje cele edukacyjne i zawodowe? Jakie działania podejmujesz, aby osiągać dobre wyniki w nauce? Jakie są Twoje zainteresowania poza nauką? Czy lubisz pracować w grupie, czy wolisz samodzielnie pracować? Jakie były Twoje największe osiągnięcia w szkole? Chętnie dowiemy się również, jakie masz osiągnięcia sportowe czy sukcesy naukowe. Rozmowa trwa ok. 20 minut. 

Co należy przygotować na rozmowę? 

Kandydat na spotkaniu/ rozmowie kwalifikacyjnej do klasy I Liceum MGM prosimy aby posiadał:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przeniesienie ucznia z innej szkoły. Klasy II-IV

Liceum Ogólnokształcące prowadzi nabór również do klas II-IV zachowując limity miejsc. W przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły prosimy o kontakt z sekretariatem w celu uzyskania dodatkowych informacji i umówienie się na spotkanie.

Opłaty:

  • Administracyjna- 1000 zł rekrutacja do klasy I (płatna po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.), 
  • Czesne- 1450 zł płatne przez 12 miesięcy, do 10 dnia każdego miesiąca,
  • Czesne- 1900 zł program SportTutor płatne przez 12 miesięcy, do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłaty prosimy dokonywać na konto:

Spółka MGM s.c. , ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, nr konta: 14 1240 6029 1111 0000 4792 8833

Decyzja o przyjęciu Ucznia podejmowana jest po rozmowie kwalifikacyjnej. Informacje otrzymują rodzice/opiekunowie telefonicznie lub poprzez e-mail do 2 dni po spotkaniu. 

Potwierdzeniem chęci uczęszczania do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego nr 67 MGM jest dokonanie opłaty administracyjnej po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora. 

Wypełnij formularz

I dołącz do naszej szkoły!