Współpraca LO MGM z Centrum Integracji Sensorycznej - Liceum Ogólnokształcące MGM

Ułatwienia dostępu

20.10.2022

Współpraca LO MGM z Centrum Integracji Sensorycznej

Rozpoznanie potrzeb i budowanie otwartych relacji, to podstawa pracy w zespole klasowym, w którym są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego zarówno uczniowie jak i nauczyciele otrzymują wsparcie Centrum Integracji Sensorycznej, co pozwala na organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się: w bezpiecznej, życzliwej atmosferze, aktywnie i ciekawie, na miarę każdego uczestnika procesu.

Dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, LO MGM oferuje możliwość systematycznych konsultacji w poradni Centrum SI, które dostępne jest na miejscu, w budynku Liceum MGM. Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką specjalistów Centrum SI.

Dla uczniów z zaburzeniami sensorycznymi, integracja sensoryczna może być kluczowym elementem w osiągnięciu sukcesu w nauce. Dzięki terapii w centrum integracji sensorycznej, uczniowie mogą poprawić swoje umiejętności w zakresie koncentracji, koordynacji ruchowej i samokontroli, co pozytywnie wpłynie na ich wyniki szkolne.

Ważne jest skupianie się na mocnych stronach uczniów, unikanie założeń (szczególnie tych dotyczących ograniczeń), wspieranie ich samooceny i poczucia wartości. Dlatego nauczyciele pod okiem specjalistów Centrum Integracji Sensorycznej planują, realizują i oceniają proces edukacyjny zgodny z zasadami kształcenia specjalnego lub z formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praca odbywa się według planu, bazuje na rzetelnej wiedzy na temat możliwości i obszarów rozwoju wymagających wsparcia u ucznia, opiera się na wyznacznikach sukcesu (miernikach osiągnięcia celu), pozwala uczniowi zrozumieć sam proces edukacyjny, co sprzyja jego poczuciu bezpieczeństwa.

Taka forma współpracy pozwala uczniowi, a także jego rodzicom zrozumieć sam proces edukacyjny, co wpływa korzystnie na jego poczucie bezpieczeństwa i motywację do nauki.

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej to zespół ekspertów, w którym każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie, dlatego może pomóc uczniom wielopłaszczyznowo. Do dyspozycji uczniów są doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości.

Uczniowie LO MGM ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach współpracy z Poradnią Centrum Integracji Sensorycznej nieodpłatnie korzystają:

  • diagnozy Integracji Sensorycznej
  • konsultacji z terapeutą SI
  • konsultacji z logopedą
  • konsultacji z psychologiem
  • treningów umiejętności społecznych TUS
  • trening BioFeedback
  • terapia Tomatitrening słuchowy Johansen

Najczęściej czytanie