SportTutor- program dla uczniów-sportowców liceum MGM -

Ułatwienia dostępu

28.03.2023

SportTutor- program dla uczniów-sportowców liceum MGM

SportTutor to program indywidualnej nauki dla uczniów-sportowców, który pomaga w równoczesnym rozwoju umiejętności sportowych i szkolnych. Program skupia się na indywidualnych potrzebach uczniów, zapewniając im dostęp do wyspecjalizowanego nauczania i wsparcia w celu poprawy ich wyników w szkole i na treningach.

Główne założenia programu SportTutor obejmują:

  • Indywidualne podejście do uczniów-sportowców i dopasowanie materiału do ich potrzeb oraz poziomu wiedzy,
  • Nauczanie przedmiotów szkolnych oraz rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak organizacja czasu, planowanie i zarządzanie stresem,
  • Współpraca z trenerami sportowymi, aby zapewnić spójne podejście do nauki i treningu,
  • Regularne monitorowanie postępów uczniów i dostarczanie szczegółowych raportów dla uczniów, ich rodziców oraz trenerów,
  • Opieka specjalistów Centrum Treningu i Diagnostyki Sportowej.

W ramach programu SportTutor, uczniowie otrzymują dostęp do nauczania online lub mogą spotykać się z nauczycielami podczas indywidualnych konsultacji.

SportTutor to program, który umożliwia uczniom-sportowcom osiągnięcie równowagi między nauką a sportem, co z kolei przekłada się na rozwój ich umiejętności i sukces w obu dziedzinach.

Najczęściej czytanie